Beth Friberg

Født: 1961

 • Styreleder siden 2015
 • Styremedlem siden 1991
 • Godtgjørelsesutvalget, leder
 • Revisjonsutvalg, styremedlem
 • Risiko-komité
 • Valgkomité, styremedlem

Andre viktige oppdrag: Styreleder i House of Appeal AB og det svenske triatlonforbundet. Styremedlem i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande..

Egne og relaterte aksjeposter i FOREX: 50% av aksjeposten, de andre 50% eies av Tom Friberg.

/personer/beth-friberg/

Tom Friberg

Født: 1967

 • Varamedlem i styret siden 1999
 • Valgkomité, medlem

Arbeidserfaring: Medlem av styret i FOREX AB siden 1999 og FOREX Bank AB siden 2003. Markedssjef FOREX Bank 2005-2008. Kommunikasjonssjef, FOREX Bank 2008-.

Andre vesentlige oppgaver: Administrerende direktør i Traveller Resebureau AB 1994-1999. Administrerende direktør Sponsor Strategi 2000-2002. Partner / konsulent Mindshare Broadmind / Performance 2002-2005.

Nåværende stilling: Kommunikasjonssjef FOREX

Egne og relaterte aksjeposter i FOREX: 50% av aksjeposten, de andre 50% eies av Beth Friberg.

/personer/tom-friberg/

Christina Ragsten

Født: 1958

 • Styremedlem siden 2016
 • Risikoutvalget, leder
 • Godtgjørelsesutvalget, medlem
 • Kredittutvalget, medlem


Arbeidserfaring: Management konsult Indevo AB 1986-1998. Departementsråd, ansvarlig for statens eierskap i Finansdepartementet 1999-2004. Flere stillinger med ansvar for strategi og planlegging i Nordea 2005-2014.

Mer enn 25 års erfaring fra styrer, komiteer og valgkomiteer.

Styremedlemmets uavhengighet: Uavhengig i forhold til selskapet og ledelsen og uavhengig i forhold til aksjonærene.

/personer/Christina-Ragsten/

Mårten Barkman

Født: 1974

 • Styremedlem siden 2017.

Arbeidserfaring: Direktør Google kundeservice Alphabet Inc 2022- nåtid. Director Small & Medium businesses EMEA Facebook 2016-2022.
Managing director Skandinavien PayPal 2013-2016. Diverse ledende stillinger i Western Union 2006-2013.

Medlemmets uavhengighet: Uavhengig i forhold til selskapet og ledelsen og uavhengig i forhold til aksjonærene.

/personer/marten-barkman/

Kieran Clinton-Tarestad

Født: 1983

 • Styremedlem siden 2023

Arbeidserfaring: Digital Business Advisor 2023 - aktuell. Marknadsdirektör Klarna 2021-2023. COO Sneakersnstuff 2017-2021

Tidligere erfaring: Kvalifisert autorisert revisor med erfaring fra bank- og fondsbransjen.

/personer/kieran-clinton-tarestad/

Annika Jansson

 • Tillitsvalgt FOREX Sverige, medlem siden 2017
/personer/annika-jansson/