Beth Friberg

Født: 1961

  • Styreleder siden 2015
  • Styremedlem siden 1991
  • Godtgjørelsesutvalget, leder
  • Revisjonsutvalg, styremedlem
  • Risiko-komité
  • Valgkomité, styremedlem

Andre viktige oppdrag: Styreleder i House of Appeal AB og det svenske triatlonforbundet. Styremedlem i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande..

Egne og relaterte aksjeposter i FOREX: 50% av aksjeposten, de andre 50% eies av Tom Friberg.