Eier og organisasjon

Her finner du informasjon om FOREXs eiere, struktur, organisasjon og eierstyring. Du finner også styret og styrekomiteene, informasjon om revisor, kontrollfunksjoner, retningslinjer for mangfold og ledergruppen i FOREX.

Informasjon

Selskapet ble grunnlagt i 1965 og var frem til 2003 engasjert i salg av reisevaluta og betalingsformidling. I 2003 fikk FOREX bankkonsesjon og drev dermed også bankvirksomhet frem til 2022 da banken ble avviklet til fordel for å investere i å styrke FOREX sin posisjon som nordisk markedsleder innen reisevaluta. FOREX tilbyr også andre tjenester og produkter relatert til reise og er tilgjengelig i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Vi har i dag 80 butikker i Norden. 

FOREX, 516406-0104, eies av familien Friberg, hvor Beth Friberg eier 50% og Tom Friberg eier 50% av kapitalen og stemmene. Virksomheten styres gjennom funksjonene Risk Control, Compliance og Internal Audit.