GDPR

Den 25. mai 2018 trådte nye EU-regler om beskyttelse ved behandling av personopplysninger i kraft, på engelsk kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen gjelder som lov i alle EU-land og har som mål å forbedre beskyttelsen av enkeltpersoner ved behandling av personopplysninger.

Regler om beskyttelse av personopplysninger

GDPR regulerer de grunnleggende prinsippene for håndtering av personopplysninger og spesifiserer forutsetninger for at håndtering skal være lovlig. Videre regulerer GDPR den enkeltes rett til insyni personopplysninger, retting eller sletting av feil i dataene samt begrensninger av behandling. 

Dine rettigheter

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan personopplysningene dine behandles ved å sende en e-post til personvernombud@forex.no 

Du har også rett til å be om et utdrag fra registeret gratis, som inneholder et sammendrag av personopplysningene om deg som behandles av FOREX og informasjon om hvordan behandlingen utføres. For å verifisere og sikre identiteten din i tilfelle en forespørsel om et registerutdrag, vil FOREX AB ("FOREX) sende registerutdraget som et rekomandert brev. 

I tillegg har du rett til å be om korrigering (at vi korrigerer feilaktige opplysninger), sletting (at vi sletter personopplysninger som vi ikke lenger trenger eller må behandle) og begrensning (at vi delvis opphører behandlingen) av vår behandling av dine personopplysninger.

 

Be om et registerutdrag

Hvis du ønsker å be om et registerutdrag, må du fylle ut PDF-filen som du finner på denne siden. Du kan deretter overlevere skjemaet til oss via brevpost, e-post eller besøke en FOREX butikk. Fullstendige instruksjoner finner du i skjemaet. 

Be om et registerutdrag

Direkte markedsføring

Du kan når som helst velge å ikke motta direkte markedsføring fra oss. Du gjør dette ved å klikke på lenken i e-posten hvis du har mottatt en, skrive til oss på personvernombud@forex.no eller via brevpost til FOREX Storgata 10 a, 0155 Oslo

 

Formål med behandling av personopplysninger

FOREX behandler personopplysninger blant annet for å kunne levere tjenestene du ber om og ellers kunne utføre betalingstjenesteoperasjoner og relaterte funksjoner. "Avtale" mellom deg som kunde og FOREX, består i at du bruker en av tjenestene vi tilbyr, for eksempel bruk av valuta, online valuta og vekslingstjenester samt andre tjenester.

For fullstendig informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst se FOREX - Personvern.

FOREX personvernerklæring

Kameraovervåking i butikkene

Både din og personalets sikkerhet er viktig for oss, og derfor velger vi å ha kameraovervåking i butikkene våre. Det registrerte materialet brukes kun til forebygging, forebygging og etterforskning av kriminalitet og mistanke om lovbrudd. Materialet kan leveres til politi og påtalemyndighet.

Vi følger selvfølgelig kameraovervåkingsloven og EUs personvernforordning for hvordan vi registrerer og håndterer det innspilte materialet. Opptakene pågår døgnet rundt, og i spesielle tilfeller blir det også tatt opp lyd. Materialet lagres i 90 dager. 

Behandlingsansvarlig for materialet


FOREX er ansvarlig for kameraovervåking og er behandlingsansvarlig for det innspilte materialet.

Kameraovervåking i butikkene

Personvernombud

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på denne siden, eller hvis du ellers har spørsmål om hvordan personopplysningene dine behandles av FOREX, har du muligheten til å kontakte personvernombud på personvernombud@forex.no 

Behandlingsansvarlig

For personopplysningene om deg som behandles av oss for å kunne levere tjenestene du har bestilt, kontakte deg som kunde og ellers oppfylle våre oppgaver og forpliktelser som betalingsinstitusjon, er FOREX behandlingsansvarlig.

FOREX Norge NUF
Org.nr: 985 090 882
Adresse Storgata 10A, 0155 Oslo
E-postadresse: personvernombud@forex.no
Hjemmeside: www.forex.no

Hvorfor ID-skanner?

Butikkene våre bruker ID-skannere for å bekrefte identiteten til kunder som bruker tjenestene våre. Finn ut mer om hvordan dette fungerer og hvordan dataene lagres.

ID-skanner