Klage - Slik gjør du

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har håndtert saken din, har du mulighet til å klage. Vi tar dine synspunkter på største alvor og undersøker raskt og saklig hva som har skjedd. Vår oppgave er å lytte upartisk til hva du har å fortelle og behandle din sak med omsorg. Deretter undersøker vi om saken din har blitt håndtert feil. Vårt mål er å presentere en god løsning for deg og gi en grundig forklaring på FOREX sin behandling av saken din.