PEP – person i politisk eksponert posisjon

I henhold til hvitvaskingslovens krav må finansinstitusjonen din finne ut om du som kunde er en politisk eksponert person.

Dette betyr PEP

En person i politisk eksponert posisjon (PEP) er en person som har eller har hatt viktige offentlige funksjoner i en stat eller i en internasjonal organisasjon. Begrepet PEP inkluderer også familiemedlemmer eller kjente medarbeidere til en person i politisk utsatt stilling.

En PEP anses gjennom sin posisjon og sitt innflytelse å inneha en stilling som kan utsettes for for eksempel korrupsjon og bestikkelser. De yrker og posisjoner det gjelder er blant annet parlamentsmedlemmer, dommere i høyeste instans, ambassadører og høye offiserer.