Bærekraft

Vi hos FOREX ønsker å ta ansvar og drive en langsiktig virksomhet for å bidra til en bærekraftig felles fremtid. Med en etisk og moralsk tilnærming tar vi ansvar i våre relasjoner til ansatte, leverandører og andre interessenter som har en tilknytning til selskapet.

Innovasjoner og digitale satsninger muliggjør bærekraftig arbeid

Innovasjon og digitalisering er viktige ledord i vår fremtidige satsing. En av våre endringer er vår nye digitale arbeidsmetode, som både bidrar til redusert reising innen organisasjonen, men som også letter det interne arbeidet med inkludering, deltakelse og engasjement.

Mangfold og inkludering finnes i vårt DNA

Mangfold og inkludering har alltid vært spesielt viktig for FOREX. Det grunnlegger seg i selskapets holdning til omverdenen, en genuin nysgjerrighet for nye kulturer, steder og mennesker. Et aktivt arbeid med likestilling og mangfold har vært en suksessfaktor for FOREX. Medarbeidere med bakgrunn fra forskjellige land som snakker ulike språk er en styrke som gjør at vi kan gi bedre service til våre kunder.

Vi har en høy andel kvinnelige ledere og har klart å gjenspeile kjønnsfordelingen innen organisasjonen ved rekruttering til de fleste lederstillinger. Hele medarbeiderstaben fordeler seg på 64 prosent kvinner og 36 prosent menn. I vår største ledergruppe har vi 53 prosent kvinner og 47 prosent menn. I konsernledelsen var fordelingen i 2022 fem menn og fire kvinner.

Bærekraftsrapporter

I vår årlige bærekraftsrapport forteller vi om de områdene vi har jobbet ekstra mye med i løpet av virksomhetsårene.

I rapporten kan du blant annet lese om:

  •   Vår virksomhet og bærekraftstrategi
  •   FOREX som attraktiv arbeidsgiver 
  •   Vårt miljøarbeid og samfunnsengasjement

Økonomisk bærekraft og risikohåndtering

Med utgangspunkt i FOREX' virksomhet har vi gode muligheter til å motvirke økonomisk kriminalitet. Vi arbeider aktivt med overholdelse av regelverk for å motvirke korrupsjon i alle dens former. Økonomisk bærekraft handler også om å sikre finansiell styrke og motstandskraft, være en stabil og pålitelig aktør på finansmarkedet samt å tilby anstendige arbeidsforhold.

Miljø

FOREX' påvirkning innen miljøområdet gjelder blant annet transporter, tjenestereiser og bruk av forbruksmateriell.

Når det kommer til valutatransporter, skjer de for det meste via fly og vei, noe som medfører en viss negativ miljøpåvirkning gjennom utslipp av blant annet karbondioksid. På grunn av at den eksisterende transportøren nå bruker en fornyet bilflåte og HVO-drivstoff, er årets CO²-utslipp lavere enn foregående år til tross for at antall stopp for FOREX har økt.

Medlem i finanskoalisjonen

Finanskoalisjonens mål er å forhindre at det svenske betalingssystemet misbrukes for kjøp av dokumenterte seksuelle overgrep mot barn, det som i loven kalles barnepornografi, og annen kommersiell seksuell utnyttelse av barn samt å skape opinion mot denne kriminelle virksomheten. I den svenske finanskoalisjonen inngår bankforeningen, finansielle aktører og teknologiselskaper som har tatt stilling og ønsker å handle aktivt mot denne kriminaliteten.

Våre samarbeid

ECPAT Sverige

Samarbeidet med ECPAT Sverige skjer gjennom FOREXs medlemskap i Finance Coalition. Her kan du lese mer om det arbeidet: ECPAT Sveriges finanskoalisjon - ECPAT Sweden.

Tips via ECPATs hotline

Vil du bidra i arbeidet med å skape en tryggere hverdag på nett for barn og unge? Fortell ECPAT om seksuelt misbruk og seksuell utnyttelse av barn via Hotline - ECPAT Sweden.

Redd Barna

FOREX har et mangeårig samarbeid med Redd Barna. Ved å samle inn mynter og sedler i Redd Barnas innsamlingsbokser i våre butikker, genereres midler til Redd Barnas aktiviteter i katastroferammede land (katastrofefondet). Takket være pengene fra våre kunder og ansatte, er Redd Barna i stand til å handle raskt når en katastrofe rammer, noe som betyr at mange flere liv kan reddes. Siden 2010 har vi bidratt med ca. 3 980 000 SEK til Redd Barnas katastrofefond.

Pressekontakt

Tom Friberg

Kommunikasjonssjef

+46 70 201 30 00

Besøksadresse

FOREX
Iso Nygatan 27
111 27 STOCKHOLM

Postadresse

FOREX
Boks 2154
SE-103 14 STOCKHOLM

Telefon (resepsjon)

+46 10-211 10 00

/personer/Pressekontakt/