Derfor må FOREX stille spørsmål

For å beskytte deg som kunde, oss som selskap og samfunnet generelt, tar FOREX svært alvorlig forebygging av kriminelle aktiviteter som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, menneskehandel og ulovlig våpenhandel. Selv om vi vet at de aller fleste av våre kunder har gode intensjoner, stiller vi de samme spørsmålene til alle.

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking er prosessen med å skjule opprinnelsen til penger eller eiendeler og tjene penger eller eiendeler fra kriminelle aktiviteter som lovlig tjent. Det kan være penger fra narkotikaforbrytelser, menneskesmugling, menneskehandel, svindel, ran, våpenhandel og mer. Terrorfinansiering betyr at noen på en eller annen måte støtter terrorisme økonomisk. Støtten kan skje i form av tilskudd, innkreving, avsetning eller mottak av penger eller eiendeler som skal brukes til terrorfinansiering. Hvitvasking og terrorfinansiering er straffbart.

 

Hvitvaskingsloven

For å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering har vi hvitvaskingsloven (lov (2017:630) om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering). Den er basert på EU-direktivet, som betyr at alle finansielle selskaper i EU, inkludert selskaper som FOREX, er forpliktet til å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har derfor en juridisk forpliktelse til å samle inn informasjon om våre kunder. Hvis loven ikke følges, kan FOREX lide alvorlige sanksjoner.

 

Krav til god kundekunnskap

For å overholde hvitvaskingsloven stiller vi spørsmål for å forstå våre kunder og hvordan våre produkter og tjenester brukes. Hvis vi ikke forstår, er vi forpliktet til å spørre om formålet med transaksjonen, hvor pengene kommer fra og hva de skal brukes til osv. Uten kundekunnskap har vi ikke lov til å tilby våre tjenester og produkter til kunder. Kundeinformasjonen og personopplysningene FOREX mottar, behandles konfidensielt. Les mer om vår behandling av dine personopplysninger hos forex.no/kundservice/gdpr

I alle tilfeller må du bekrefte identiteten din, for eksempel via pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon med bilde. Du må kanskje også svare på om du er en offentlig stilling, et nært familiemedlem eller kjent ansatt hos en slik person, eller har et annet formelt regjeringsverv. Alle våre kunder må svare på spørsmål før vi kan tilby våre produkter og tjenester. Noen ganger kan vi også trenge å se dokumentasjon, for eksempel kontrakter, kvitteringer eller andre dokumenter.