Revisor

Revisor

Generalforsamlingen har valgt EY som revisjonsselskap med autorisert revisor Jesper Nilsson som ansvarlig revisor.

Ansvarlig revisor deltar alltid på styremøtet som behandler årsregnskapet. Revisor gjennomgår overordnede delårsrapporter og andre rapporter som styret finner hensiktsmessig å gjennomgå. Revisor kan også kalles inn til å delta på møtene i risiko- og revisjonsutvalget.