Kapitaldekning og risikostyring

FOREX tar utgangspunkt i at konsernet kun skal ta risiko som er direkte relatert til forretningsdriften og som anses å kunne bidra til at konsernet når sine langsiktige lønnsomhetsmål.

Slik jobber vi

Styret og administrerende direktør skal gjennom sin ledelse og ledelse av virksomheten arbeide for en god risikokultur og systematisk arbeide for en organisasjon preget av åpenhet, sterkt ansvar og sunne verdier.

Kvartalsvis og årlig informasjon om FOREX Capital og risikostyring, i henhold til pilar III, finner du nedenfor. Årlig informasjon er også tilgjengelig i årsrapporten under siden Finansielle rapporter.