Tom Friberg

Født: 1967

  • Varamedlem i styret siden 1999
  • Valgkomité, medlem

Arbeidserfaring: Medlem av styret i FOREX AB siden 1999 og FOREX Bank AB siden 2003. Markedssjef FOREX Bank 2005-2008. Kommunikasjonssjef, FOREX Bank 2008-.

Andre vesentlige oppgaver: Administrerende direktør i Traveller Resebureau AB 1994-1999. Administrerende direktør Sponsor Strategi 2000-2002. Partner / konsulent Mindshare Broadmind / Performance 2002-2005.

Nåværende stilling: Kommunikasjonssjef FOREX

Egne og relaterte aksjeposter i FOREX: 50% av aksjeposten, de andre 50% eies av Beth Friberg.