Hvitvasking

Et økende problem er den pågående rekrutteringen av unge og andre som blir lurt til å bli mellommenn for hvitvasking. Les om hvordan du beskytter deg selv og barna dine.

Hvitvasking av penger - slik beskytter du deg

Som privatperson kan du ikke bli utsatt for hvitvaskingskriminalitet. Du kan imidlertid bevisst eller ubevisst bidra til hvitvasking av penger ved å opptre som mellommann for kriminelle. For å beskytte deg mot å bli en mellommann, ikke la noen bruke bankkontoen din til å overføre eller ta ut penger.

  • Ikke la noen bruke bankkontoen din til å sette inn, overføre eller ta ut penger. Tenk på hvem pengene tilhører og hva de skal brukes til.
  • Vær mistenksom mot "jobbtilbud" som lover raskt og stor fortjeneste uten at du trenger erfaring.
  • Ikke motta penger på Vipps hvis formålet er å sende dem videre. Hvis pengene stammer fra kriminell virksomhet, blir du ansvarlig for hvitvasking.
  • Ikke gi ut personnummer eller informasjon om bankkontonummer.

Tips til deg som forelder

  • Som foresatt til en mindreårig har du mulighet til å ha innsyn i barnets konto. Da kan du se hva barnet ditt gjør med pengene sine og oppdage avvikende transaksjoner.
  • Vis interesse for hva barnet ditt gjør på nett. 
  • Hvis du mistenker at penger som kan være knyttet til hvitvasking har dukket opp på barnets konto, kontakt banken og meld fra til politiet.

Les også:

Økokrim om hvitvasking