Christina Ragsten

Født: 1958

  • Styremedlem siden 2016
  • Risikoutvalget, leder
  • Godtgjørelsesutvalget, medlem
  • Kredittutvalget, medlem


Arbeidserfaring: Management konsult Indevo AB 1986-1998. Departementsråd, ansvarlig for statens eierskap i Finansdepartementet 1999-2004. Flere stillinger med ansvar for strategi og planlegging i Nordea 2005-2014.

Mer enn 25 års erfaring fra styrer, komiteer og valgkomiteer.

Styremedlemmets uavhengighet: Uavhengig i forhold til selskapet og ledelsen og uavhengig i forhold til aksjonærene.