Hvorfor kjøper og selger ikke FOREX 500-eurosedler?

 

I april 2016 sluttet FOREX å selge 500-eurosedler. Mange banker og vekslingsforetak i Europa har allerede innført stopp for handel med 500-eurosedler, og FOREX har valgt å følge dette. Det er også i tråd med ECBs (Den europeiske sentralbankens) anbefalinger. ECB har også besluttet å slutte å produsere 500-eurosedler. Siden 1. januar 2021 kjøper heller ikke FOREX inn 500-eurosedler fra kunder.