Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking innebærer å skjule midlenes opprinnelse eller formål, og å få kriminell virksomhet til å fremstå lovlig. Det kan for eksempel være penger som stammer fra narkotikahandel, menneskesmugling, bedrageri, ran og våpenhandel. Terrorfinansiering innebærer at noen på et eller annet vis støtter terrorisme med penger. Det kan være i form av innsamlinger, bidrag eller mottak av penger som kan stamme fra, eller brukes til terrorisme. Både hvitvasking og terrorfinansiering er straffbart.

Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven eksisterer for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering (Lov-2018-06-01-23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering). Den baserer seg på en tilsvarende lov innen EU, men tilpasset norsk lovverk. Alle finansielle selskaper, inkludert FOREX, er pliktig til å jobbe aktivt for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er altså pliktet ifølge lovverket å innhente opplysninger om kundene våre. Om FOREX ikke følger denne loven, kan vi bli rammet av alvorlige sanksjoner fra Finanstilsynet.

Krav om god kundekjennskap

For å kunne følge hvitvaskingsloven, må vi stille kundene våre spørsmål for å forstå hvordan de bruker våre produkter og tjenester. Om vi ikke forstår transaksjonene, er vi pliktig til å innhente mer informasjon for å oppnå kjennskap. Vi må da stille spørsmål rundt hvor pengene kommer fra, og hva de skal brukes til. Uten oppnådd kundekjennskap kan vi ikke tilby disse tjenestene. Alle kundeopplysninger og informasjon FOREX mottar, behandles konfidensielt. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger på forex.no/gdpr.

Det kreves legitimasjon på alle tjenester, for eksempel pass, førerkort eller en annen gyldig legitimasjon med bilde. Det kan også hende at du må svare på om du er en politisk eksponert person, eller nært familiemedlem til en sådan. For at vi skal kunne gjennomføre transaksjoner, må alle kunder svare på de spørsmål de får. I noen tilfeller kan det også hende vi må be om dokumentasjon, som for eksempel avtaler, kontoutskrifter eller andre dokumenter.