Valutaveksling er i gang igjen

FOREX er inne i en spennende ekspansiv fase hvor vi investerer i å utvide vårt tilbud i reiselivsbransjen. Vi skal fortsette å være en troverdig og sikker aktør med et attraktivt valutatilbud. For å supplere med nye produkter og tjenester knyttet til valuta og reiser, må vi gjøre noen endringer.

FOREX sin svenske morselskap bytter lisens fra bank til betalingsinstitusjon og det betyr at den norske virksomheten gjør det samme. Mens Finanstilsynet behandler saken, vil FOREX- minibanker i Norge, kortbetalinger og Money Transfer - tjenester være midlertidig stengt for gjennomføring av transaksjoner. Valutaveksling ble også midlertidig stengt men er nå i gang igjen, der kundene må foreløpig betale med kontanter.  Våre butikker vil være bemannet som normalt for å besvare eventuelle spørsmål.