Avgifter

Koster det å kjøpe, reservere eller bestille valuta?

  • FOREX tar ikke gebyr når du kjøper, reserverer eller bestiller valuta.
Betaler du med kort? Hold oversikt over eventuelle gebyrer i banken din

Hvis du betaler med kort, kan noen banker ta gebyr da transaksjonen regnes som et kontantuttak over disk. Alle banker har forskjellige vilkår for kortbruk – sjekk med banken din hva som gjelder for ditt kort.