Klage

Vår oppgave er å lytte upartisk til hva du har å fortelle. Vi vil så undersøke hvis vi har behandlet situasjonen din feil. Målet er å kunne presentere en god løsning for deg som kunde og å kunne gi en grundig forklaring på vår håndtering av saken din.

Hvor kan du henvende deg?

Hvis du ønsker å fremme en klage, så skal du først og fremst kontakte den bankfilialen der feilen er gjort. For å gjøre håndteringen av saken lettere anbefaler vi at du forbereder noen bilag innen du kontakter oss. Bilag kan være e-postkommunikasjon du har hatt med oss, kvitteringer eller lignende. Vi kommer selvfølgelig til å hjelpe selv om du mangler dokumentasjon, men håndteringen kan da ta litt lengre tid.

Hvis du fremdeles ikke er fornøyd

Om du ikke er fornøyd med svaret du får fra den filialen som håndterer saken sin, kan du kontakte FOREX Banks Klageansvarlig.

Klagen sendes på e-post til info@forex.no

Eller brev til:

FOREX Bank Norge
Att: Klageansvarlig
Storgaten 10 A
0155 Oslo

Beskriv hva du synes har blitt feil, hvilken filial du har vært i kontakt med og legg også med eventuelle bilag.

Vi tar forbehold for eventuelle feil og endringer på nettstedet.