Kontakte filialen

Hvis du ønsker å legg frem en klage, skal du først og fremst kontakte den bankfilialen der feilen er gjort. For å gjøre håndteringen av saken lettere anbefaler vi at du forbereder noen bilag innen du kontakter oss. Bilag kan være e-postkommunikasjon du har hatt med oss, kvitteringer eller lignende.

Vi kommer selvfølgelig til å hjelpe selv om du mangler dokumentasjon, men det kan da ta litt lengre tid.

Fortsatt ikke fornøyd? Kontakt vår klageansvarlig

Om du ikke er fornøyd med svaret du får fra den filialen som håndterer saken sin, kan du få saken din vurdert av FOREX sin klageansvarlig.

Klagen sendes på e-post til klage@forex.no

Eller brev til:

FOREX Norge
Att: Klageansvarlig
Storgata 10B
0155 Oslo

Beskriv hva du mener har blitt gjort feil, hvilken filial du har vært i kontakt med og legg også med eventuelle bilag. Du får en bekreftelse når klagen er mottatt.

Andre instanser om du fremdeles ikke er fornøyd

 • Forbrukerrådet
  Du kan henvende deg til Forbrukerrådet for veiledning angående saken din. Forbrukerrådet mekler også mellom selskaper og forbrukere.

  Adresse: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo
  Telefon: 23 400 500
  Nettside: www.forbrukerradet.no
 • Generell domstol
  Det er mulig å få saken prøvd av en generell domstol.
  Nettside: www.domstol.no

(Vi tar forbehold for eventuelle feil og endringer
på nettstedet.)