Girl at lookout point in Asia

Tips! I Singapore bruker de kort i større grad enn i Norge. På noen hoteller, restauranter og butikker går det greit å bruke kort, men det anbefales kontanter på mindre steder. Beløp tilsvarende 20 000 Singapore dollar må deklareres i tollen.

Order currency fast and easy online

Save the receipt for free buy-back

Buy currency in advance, no need to search for ATMs