IKKE ALLE LAND ER SOM NORGE

Bruken av kontanter varierer mye rundt om i verden, den er lav i Norden sammenlignet med mange andre land – i Norge og Sverige er kontantbruken blant de laveste i verden. Da er det lett å glemme at det trengs kontanter i mange andre deler av verden og spesielt når vi skal betale for taxi, tips, på stranden, markeder, dagligvarebutikker og restaurantbesøk.

Ha ferie på ferien – ikke bruk tid på å finne minibanker – husk å kjøp valuta før du reiser.

 

LANDENE DU MÅ PAKKE EKSTRA REISEVALUTA FOR

Land Andel kontant av antall transaksjoner Land Andel kontant av antall transaksjoner
Thailand 87% Latvia 49%
Malta 77% Polen 46%
Slovenia 73% Estland 46%
Østerrike 70% Belgia 45%
Italia 69% Luxembourg 39%
Spania 66% Sveits 36%
Portugal 64% Australia 27%
Tyskland 63% Canada 22%
Hellas 62% Sør-Korea 22%
Litauen 62% Nederland 21%
Slovakia 60% Finland 19%
Kypros 59% USA 18%
Irland 54% Storbritannia 15%
Frankrike 50%    

Listen viser andel kontantbetalinger i fysiske butikker fra juni 2023. Kilde: Statista

KONTANTBEHOV FOR TUREN

Hvorfor trenger jeg kontanter? Det er selvfølgelig forskjellig fra land til land, men som regel trenger du kontanter uansett når du skal betale mindre utgifter som taxi, tips, solsenger og mat på stranden, på markeder, i dagligvarebutikker, men også restaurantbesøk. Spesielt i mindre butikker og i mindre byer.

Noen ganger er det ikke mulig å få tak i et lands valuta før avreise. I mange tilfeller kan du da supplere reisekassa med en valuta som amerikanske dollar eller euro. Søk etter din destinasjon her, eller spør oss i butikk, så kan vi hjelpe deg med alternative valutaer.

Du kan vanligvis finne minibanker på reisemålet ditt. Mange minibanker krever imidlertid sine egne gebyrer, pluss at kortet ditt også ofte tar gebyrer for kontantuttak i utlandet. Sjekk derfor alltid hvilke gebyrer som er knyttet til uttakene, slik at du ikke får deg en overraskelse når du sjekker kontoutskriften.

Sist, men ikke minst, synes vi at ferier skal brukes på ferier og ikke til å lete etter minibanker – så planlegg ditt valutakjøp før du reiser.

HVA ER FOREX KONTANTINDEKS BASERT PÅ?

Dataene som FOREX kontantindeks er basert på er publisert av Statista som har hentet data fra den europeiske sentralbanken (ECB), Bank of Thailand, Nadowy Bank Polski, Swiss National Bank, Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, Bank of Korea, Federal Reserve Systems FedCash Services (FCS) og UK Finance.

I ECBs data, som er basert på undersøkelsen «Study on the payment attitudes of consumers in the euro area», inkluderer undersøkelsesmaterialet blant annet dagligvarer, varer som ikke kjøpes hver dag og hoteller og restauranter.

Når det gjelder dagligvarer, er det mer sannsynlig at turister gjør mindre kjøp og kan derfor være mer tilbøyelige til å betale med kontanter enn tilfellet er ved større kjøp. Kjøp av varer som ikke kjøpes hver dag som ny vaskemaskin er ikke like vanlig for turister som for lokalbefolkningen. Hotell og restaurant regnes sammen og tar ikke hensyn til at kostnaden ved et restaurantbesøk oftere betales med kontanter enn hotellrommet, som oftere betales med andre betalingsmidler. Derfor er det ikke usannsynlig at andelen betalinger med kontanter er enda større for reisende og turister enn det som er rapportert i undersøkelsen.