Austria

Tips! Det brukes i stor grad kontanter i Østerrike, siden det ikke er like lett å bruke kort i mindre butikker og på mindre steder. De fleste hoteller, restauranter og butikker tar likevel kort, og da i hovedsak Visa og Mastercard. Det finnes godt med minibanker i Østerrike.

Order currency fast and easy online

Save the receipt for free buy-back

Buy currency in advance, no need to search for ATMs