[No translation for /masterTop/popupintrotext, no]

[No translation for /masterTop/popupgotomobile, no]

[No translation for /masterTop/popupcontinuetowww, no]

Advarsel!

For at du skal kunne anvende alle funksjonene på hjemmesiden vår og ikke være sårbar ovenfor sikkerhetsrisiko, så anbefaler vi at du oppdaterer nettleseren din til en nyere versjon.

Mer informasjon

  1. Skriv ut
  2. Tekst

Handleliste

(- valuta) Sum: - ---
Bestill 
Jeg kjøper Kurs Jeg betaler

Sum: - ---

Klager

Hvis FOREX Bank ikke oppfyller dine forventninger omkring våre tjenester, ønsker vi gjerne å vite det. Dine synspunkter er viktige for oss. Vi tar klagene dine på alvor og vil forsøke å utrede hva som har skjedd på en rask og saklig måte. Vår oppgave er å lytte upartisk til hva du har å fortelle. Vi vil så undersøke om vi har behandlet situasjonen din feil. Målet er å kunne presentere en god løsning for deg som kunde og å kunne gi en grundig forklaring på vår håndtering av saken din.

Hvor kan du henvende deg?

Hvis du ønsker å fremme en klage, så skal du først og fremst kontakte den bankfilialen der feilen er gjort. For å gjøre håndteringen av saken lettere anbefaler vi at du forbereder aktuelle bilag før du kontakter oss. Bilag kan være e-postkommunikasjon du har hatt med oss, kvitteringer eller lignende. Vi kommer selvfølgelig til å hjelpe selv om du mangler dokumentasjon, men håndteringen kan da ta litt lengre tid.

Fremdeles ikke fornøyd?

Dersom du ikke er fornøyd med svaret du får fra filialen som håndterer saken din, kan du be bankfilialen om å videreformidle din sak til Klageansvarlig hos FOREX. Vårt mål er å besvare innkomne klager innen 14 dager. Er saken komplisert kan vi ha behov for mer tid og vil da informere deg om dette enten skriftlig eller muntlig.

Kontaktinformasjon

E-post: kundeombud@forex.no
Brev: FOREX Bank Norge
          Att: Kundeombud
          Storgaten 10 A
          0155 Oslo 

Hjelp med din klage utenfor FOREX Bank

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet hjelper deg som forbruker med veiledning om dine forbrukerrettigheter. De kan også hjelpe deg å klage. De har regionkontor i alle fylker.

Nettside:   www.forbrukerradet.no

Domstolsbehandling

Du har også anledning til å reise sivilt søksmål mot FOREX Bank dersom behandling i de øvrige instanser ikke har ført til enighet.  Du finner mer informasjon om dette på nettsiden under.

Nettside:  www.domstol.no