regler om vern ved behandling av personopplysninger

GDPR regulerer de grunnleggende prinsippene for håndtering av personopplysninger og spesifiserer forutsetninger for at håndtering skal være lovlig. Videre regulerer GDPR den enkeltes rett til insyni personopplysninger, retting eller sletting av feil i dataene samt begrensninger av behandling. 

Dine rettigheter

Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av dine personopplysninger, kontakt oss via e-post til; personvernombud@forex.no 

Du kan også kostnadsfritt be om et registerutdrag av hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan disse dataene brukes. For å kontrollere og sikre din identitet ved ønske om innsyn i registeret ditt vil FOREX sende dette via rekommandert brev.

Du har rett til å begjære rettelser (at vi korrigerer feilaktige opplysninger), sletting (vi fjerner opplysninger som vi ikke lenger skal eller trenger å behandle) og begrensing (at vi i noen tilfeller slutter å behandle) dine personopplysninger.

Begjære registerinnsyn

Ønsker du å begjære innsyn i ditt register må du fylle ut PDF-filen som du finner til høyre på denne siden. Skjema sendes pr. e-post eller brevpost. Fullstendig instruksjon finner du på skjema.

Direktmarkedsføring

Du har rett til og når som helst kostnadsfritt kreve at opplysninger som brukes til direktemarkedsføring mot deg ikke anvendes.

Dette gjør du ved skrive til oss på personvernombud@forex.no eller via brevpost til FOREX Storgata 10 a, 0155 Oslo 

Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

FOREX behandler personopplysninger blant annet for å kunne tilby de tjenester du ønsker å bruke og for å tilby betalingstjenester og produkter samt relaterte funksjoner. Avtaler mellom deg som kunde og FOREX, består i at du benytter deg av tjenestene vi tilbyr som Valutasalg og Kjøp og Pengeoverføringer. For fullstendig informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger se FOREX integritetspolicy.

KAMEAOVERVÅKING I butikkene

Både din og alle ansatte sin sikkerhet er viktig for oss, derfor velger vi at ha kameraovervåking i våre filialer. Innspilt materiale brukes utelukkende for å forebygge, forhindre og utrede forbrytelser, og mistanke om forbrytelser. Materiellet kan bli utlevert til politi og påtalemyndigheter.

Vi følger EUs regler og forskrifter for hvordan opptak kan gjøres, og materialet som brukes. Opptakene pågår 24 timer i døgnet og i enkelte spesielle tillfeller gjøres det også lydopptak. Innspillt materialet lagres i 30 dager.

Ansvarlig for personopplysningene

FOREX AB er ansvarlig for opptakene og personopplysningene i dem.

 

Personvernsombud

Om du ikke finner den informasjon du søker på denne siden eller om du har andre spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles av FOREX  kan du skrive til  oss på personvernombud@forex.no

Behandlingsansvarlig

For personopplysningene om deg som behandles av oss for å levere de tjenester du bestilte, for å kontakte deg som kunde og for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser som bank, er FOREX AB behandlingsansvarlig.

FOREX Norge (filial FOREX AB, Sverige) 
org.nr: 985 090 882
adresse Storgata 10A, 0155 Oslo
telefonnummer +46 (0)10- 211 10 00
e-postadresse: personvernombud@forex.no
hjemmeside: www.forex.no