Refusjon pågår

Refusjoner pågår, men vi kan ikke garantere når individuelle kunder vil motta refusjonen.

Tidligere informasjon fra våre leverandører har vært at berørte kunder senest torsdag 22. september ville ha sine penger tilbakeført på konto. På grunn av ytterligere tekniske feil i forbindelse med disse tilbakebetalingene har dette ikke vært mulig – noe som er dypt beklagelig.

FOREX og sine leverandører gjør alt for at alle kunder skal få pengene sine tilbake så raskt som mulig. Vi beklager dypt situasjonen som har oppstått og alle kunder som har blitt berørt. Vi i FOREX skjønner at dette påvirker våre kunder svært negativt og jobber med å løse den akutte situasjonen, samt med en handlingsplan for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Vi gjør for tiden alt vi kan for å sikre at alle berørte kunder får det feilbelagte beløpet tilbake så raskt som mulig, slik at alle feilbelagte beløp, inkludert eventuelle gebyrer i forbindelse med korttransaksjonen, refunderes de nærmeste dagene.

Hvordan kunne dette skje?

FOREX har over 80 minibanker i Sverige, Finland og Norge. FOREX kjøper disse minibankene som en komplett tjeneste fra en av verdens ledende leverandører av IT-løsninger. FOREX bestemmer hvor minibankene skal plasseres og leverandøren tar seg av resten, inkludert levering av datafiler til et selskap som bl.a. leverer tjenester innen kortinnløsning – også dette en veletablert leverandør – som gjør at uttaket belastes kortet.

Denne løsningen har fungert effektivt, smertefritt og trygt frem til fredag ​​16. september da det oppsto en filoverføringsfeil, med den konsekvens at uttak ble belastet fire ganger.

Selve feilen ble identifisert og rettet i løpet av søndag 18. september, men FOREX fikk først informasjon om problemet mandag 19. september. Et stort team i FOREX har brukt alle tilgjengelige ressurser til å finne en løsning på problemet i nært samarbeid med disse leverandørene og til å håndtere andre akutte problemer som oppsto som følge av hendelsen.

FOREX tar situasjonen som har oppstått på alvor og har iverksatt tiltak sammen med våre leverandører for å sikre at en lignende situasjon ikke skal skje igjen. FOREX jobber videre sammen med leverandørene for å finne en snarlig løsning. FOREX har de dypeste medfølelser med hvordan hendelsen har påvirket berørte kunder.

Når vil feilbelagte beløp bli refundert?

Tilbakebetaling av feilbelagte beløp pågår for tiden. På grunn av en teknisk feil hos en av våre leverandører, kan vi p.t. ikke garantere når enkeltkunder vil få refusjon.

Hvorfor tar det så lang tid?

At alle våre kunder ennå ikke har fått refusjon skyldes en teknisk feil hos en av våre leverandører. Vi gjør for tiden alt vi kan sammen med våre leverandører for å sikre at alle våre berørte kunder får tilbake det feilbelagte beløpet så raskt som mulig.

Hvordan får jeg erstatning for eventuelle gebyrer i forbindelse med korttransaksjonen?

Det vil også skje refusjon for eventuelle gebyrer i forbindelse med korttransaksjonen. For å behandle refusjonen for disse gebyrene, trenger vi noe informasjon fra deg.
Send informasjon eller ta kontakt med oss på e-post til info@forex.no

  • Ditt navn og kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-post)
  • En beskrivelse av gebyr, inkludert når (dato og klokkeslett) og hvor den fant sted
  • En kopi av utgiften (f.eks. kvittering, banktransaksjoner eller faktura)
  • En kopi som styrker din identitet, f.eks. kopi av ID-kort (førerkort, pass, nasjonalt ID-kort) eller kopi av betalingskortet ditt der navn står mv.
  • Spesifisert erstatningskrav (i kroner)
  • Kontodetaljer (kontonummer, kontoinnehaver, bank)