[No translation for /masterTop/popupintrotext, no]

[No translation for /masterTop/popupgotomobile, no]

[No translation for /masterTop/popupcontinuetowww, no]

Advarsel!

For at du skal kunne anvende alle funksjonene på hjemmesiden vår og ikke være sårbar ovenfor sikkerhetsrisiko, så anbefaler vi at du oppdaterer nettleseren din til en nyere versjon.

Mer informasjon

  1. Skriv ut
  2. Tekst

Handleliste

(- valuta) Sum: - ---
Bestill 
Jeg kjøper Kurs Jeg betaler

Sum: - ---

Personvernsforordningen (GDPR)

Nye regler om vern ved behandling av personopplysninger

Den 25. mai 2018 trer nye EU/EØS-regler om vern av personopplysninger i kraft-Personvernsforordningen (2016/679), på engelsk kalt General Data Protection Regulation, (GDPR). Forodningen  gjelder som lov innenfor alle Eus medlemsland og formålet er å bedre vernet for individet ved behandling av personopplysninger. Denne forordning erstatter den norske personvernloven. 

Personvernsforordningen inneholder blant annet regler med grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og angir forutsetninger for å behandle informasjon på lovlig vis. Den inneholder også regler om rettigheter til informasjon og tilgang til personopplysninger, regler om rettelse av feilaktige personopplysninger samt muligheter til å i visse tilfeller begrense personopplysninger.

Dine rettigheter

Du kan kontakte oss om du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles ved å sende en e-post til personvernombud@forex.no  Du har også rett til å kostnadsfritt be om innsyn i ditt register, et sammendrag av de personopplysninger FOREX Bank har om deg samt opplysninger om hvordan disse behandles. For å kontrollere og sikre din identitet ved ønske om innsyn i registeret ditt vil FOREX Bank sende dette via rekommandert brev. Deretter har du rett til å begjære rettelser (at vi korrigerer feilaktige opplysninger), sletting (vi fjerner opplysninger som vi ikke lenger skal eller trenger å behandle) og begrensing (at vi i noen tilfeller slutter å behandle) dine personopplysninger.

Begjære registerinnsyn

Ønsker du å begjære innsyn i ditt register må du fylle ut PDF-filen som du finner til høyre på denne siden. Du kan så sende oss blanketten pr. brevpost, e-post eller levere hos en av våre filialer. Fullstendig instruksjon finner du på blanketten.

Direktmarkedsføring

Du har rett til og når som helst kostnadsfritt kreve at opplysninger som brukes til direktemarkedsføring mot deg ikke anvendes. Dette gjør du ved skrive til oss på personvernombud@forex.no eller via brevpost til FOREX Bank Storgata 10 a, 0155 Oslo 

Formål med å inneha personopplysninger

FOREX Bank behandler personopplysninger bl.a. for å kunne tilby de tjenester du ønsker og for å kunne drive bankvirksomhet med tilknyttede tjenester. ”Avtaler” mellom deg som kunde og FOREX Bank, består i at du benytter deg av tjenestene vi tilbyr som Valutasalg og Kjøp og Pengeoverføringer. For fullstendig informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger se FOREX Bank integritetspolicy.

Personvernsombud

Om du ikke finner den informasjon du søker på denne siden eller om du har andre spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles av FOREX Bank kan du skrive til  oss på personvernombud@forex.no

Behandlingsansvarlig

For personopplysningene om deg som behandles av oss for å levere de tjenester du bestilte, for å kontakte deg som kunde og for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser som bank, er FOREX Bank AB behandlingsansvarlig.

FOREX Bank Norge (filial FOREX Bank AB, Sverige)
org.nr: 985 090 882
adresse Storgata 10A, 0155 Oslo
telefonnummer +46 (0)10- 211 10 00
e-postadresse: personvernombud@forex.no
hjemmeside: www.forex.no